Sağlık Turizmi
07 Mart 2023

 


Hastanemizin Uluslararası Sağlık Birimi, uluslararası hastalara hizmet vermektedir. Birim çalışanları, hastaneye muayene ve tedavileri için başvuran hastalara yardımcı olmaktadır. Hastanemiz üçüncü basamak bir genel hastane olup aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olup, tıp akademisyenleri, eğitimli uzman doktorlar, deneyimli hemşireler ve yetenekli personel ile hizmet vermektedir.

Hastanede hasta yatışı için 498 yatak bulunmaktadır. Hasta odaları kalite standartlarına göre dizayn edilmiş olup, odalar tek kişilik veya iki kişilik veya üç kişilik odalar şeklindedir.

Dahiliye, Kardiyoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nöroloji, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Psikiyatri, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi ve fizyoterapi bölümleri yatarak ve polikliniklere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hastanemizde tam donanımlı ameliyathanelerde tüm cerrahi disiplinlerden çok çeşitli cerrahi işlemler yapılmaktadır. Hastanemizde yoğun bakım üniteleri bulunmakta olup; genel yoğun bakım ünitesi, koroner bakım ünitesi (CCU), çocuk yoğun bakım ünitesi (PedICU) ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi (CVICU). Bu ünitelerde deneyimli hekim, cerrah ve personel tarafından en son teknoloji ve yenilikçi teknikler ile hasta odaklı tedaviler ve ileri düzeyde bakım hastaya verilmektedir. Hastane birimlerimiz ayrıca temel ve klinik araştırma çalışmalarını destekleyen ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde yer almaktadır.

 

Ürolojide Mükemmeliyet Merkezi

Mesane Kanseri Tanı ve Tedavi Ünitesi

Koroner, Kapakçık, Doğuştan Kalp Hastalıkları Kateter Laboratuvarı

Hiperbarik Tedavi Merkezi

Yanık Merkezi

Diyaliz Ünitesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi

Hastanenin diğer özellikli birimleri Robotik Cerrahi, El Cerrahisi, Obezite Cerrahisi ve Robotik Yürüme Desteği cihazıdır. 

YANIK MERKEZİ

 

BEYİN VE SİNİR HASTALIKLARI (Nöroşirurji)

 

KARDİYOLOJİ

 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

 

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ

 

RADYASYON OONKOLOJİSİ

 

GENEL CERRAHİ

 

ÜROLOJİ

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

PLASTİK CERRAHİ

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ


  • bg_top_img_1.jpg
  • CAB_4591.JPG
  • CAB_4590.JPG
  • CAB_4553.JPG
  • CAB_4661.JPG
  • CAB_4773.JPG
  • CAB_4930.JPG
  • CAB_4927.JPG
  • CAB_4876.JPG
  • bg_top_img.jpg