Girişimsel Olmayan Etik Kurul
07 Mart 2023

Girişimsel olmayan Etik Kurul sadece Retrospektif  çalışma başvurularını kabul etmektedir. Toplantı Tarihleri için mesai saatleri içinde 0212 440 40 00 Dahili No: 1053
Şu noktaları unutmayınız;

 • İçindekiler sayfasına eklediğiniz dosyaları işaretleyiniz.
 • Retrospektif  çalışmalar için Bütçe formu oluşturulmasına gerek yoktur. Sadece mali Taahhütname yeterlidir.
 • Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu (BGOF) hazırlanacaktır. BFOF içinde dosya taraması yapılacağı belirtilecektir.
 • Her dosyada taahütname (İKU-Helsinki beyannamesi) muhakkak tüm sayfaları tüm araştırıcıları tarafından imzalanmış şekilde bulunacaktır.
 • Olgu rapor formunda (OGF) dosyalardan almak istediğiniz parametreler yazılacaktır.
 • İzin belgesi ilgili kliniğin eğitim sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.  Eğitim sorumlusu olmayan kliniklerde idari sorumlu imzası geçerlidir.
 • Başvuru dosyaları yeşil renkli olacaktır (Retrospektif)
 • Retrospektif çalışma başvuruları için hazırlanılacak dosyada "içindekiler" dökümanında belirtilen şu formlara gerek yoktur: Araştırma bütçesi formu, destekçi kuruluş.
 • Uzmanlık tezlerinde sorumlu araştırmacı Asistan Hekim olacaktır. Danışman muhakkak belirtilmelidir.
 • Güncel formlar linki üzerinden ulaştığınız TİTCK sayfasından ulaşılan formlar kullanılacaktır.
 • Başvuru formlarında imzaların eksiksiz atıldığından emin olunuz.
 • Başvuru dosyasının usülüne göre hazırlanmadığı durumlarda, başvuru işleme alınmayacaktır.
Başvuru Formları

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

İçindekiler Listesi

Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli

2

Üst Yazı

TİTCK Sitesindeki formata uygun

3

Başvuru formu: …………………………… için başvuru formu

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı

4

Araştırma protokolü

Kurul internet sayfası örneğine ve ilgili kılavuzlara uygun

5

Olgu Rapor Formu örneği

İKU Kılavuzuna uygun

6

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) örneği

İKU Kılavuzuna uygun

7

Araştırma Bütçesi Formu

Retrospektif çalışmalar için gerekli değildir.

8

Destekleyici Kuruluş

Retrospektif çalışmalar için gerekli değildir.

9

Literatür örnekleri

≥ 1 literatür (tam metin olarak)

10

Taahhütname

İKU ve Helsinki Bildirgesine uyulacağının belirtildiği, kurulun web sayfasında bulunan örnek form İNDİR

11

Mali Taahhütname

Mali konularda taahhüt verilen, kurulun web sayfasında bulunan örnek form İNDİR

12

İzin Belgeleri

(Çalışmanın birden fazla klinikten elde edilecek verilerle yapılacağı durumlarda ilgili tüm kliniklerin eğitim veya idari sorumlu onayları dosyaya eklenmelidir)

Çalışma hangi klinik veya laboratuarda yapılacak ise ilgili birim eğitim/idari sorumlusu tarafından imzalanmış izin belgesi (Klinik eğitim kliniği ise eğitim sorumlusu; eğitim kliniği değilse sorumlu hekim tarafından onaylanmış olmalıdır.

13

Özgeçmişler

TİTCK sayfasında belirtilen formata uygun

14

Klasör Rengi (belirtiniz)

Çalışmanın fazına uygun dosya rengi

…………………………………..

Diğer (belirtiniz)