Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Uluslar arası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştirenn, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağız

Yeni yapılacak Hastane kompleksi ile beraber Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı,  nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Hastanemizin  amacı, hizmetten yararlananların  sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetlerin her aşamasında  en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun  olarak sunmayı hedefliyoruz. 

Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.

Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak, verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu sağlayacağız.

Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet vereceğiz.  

Hastanemizde çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, konusunda uzman kişilerin  yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği bir kurum olacaktır.

Hastane otomasyon sistemini geliştirmek amacıyla  çalışmalar yapmak, karşılaşılan durumlara göre önerilerde bulunmak, bu gelişmeleri diğer hastanelerle paylaşarak pozitif fayda sağlamaktır.

Yeni yapılacak hastane binası ile birlikte Teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştireceğiz. 

Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de  öncü ve örnek olacağız.