Klavuzlar
30 Ekim 2018

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi – Fortaleza, 2013

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu – 13 Kasım 2015

Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri Üzerinde Yapılan Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmalarında Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz-20 Eylül 2015

Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz – 24 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Geliştirme Güvenlilik Güncelleme Raporuna İlişkin Kılavuz – 3 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetimi Kılavuzu – 5 Ağustos 2015

Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz – 13 Kasım 2015

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarında TİTCK Daire Başkanlığı'na Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz - 13 Kasım 2015

İlaç Ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarında Meydana Gelen Advers Olay reaksiyon Raporlarının Toplanması, Doğrulanması Ve Sunulmasına İlişkin Kılavuz – 6 Ağustos 2014

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu Standart Çalışma Yöntemi Esasları - 13 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Arşivleme İlkeleri Kılavuzu - 13 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanması Ve Dağıtılmasına İlişkin Kılavuz - 13 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Merkez Organizasyon Yönetimi Esaslarına İlişkin Kılavuz - 13 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz - 13 Kasım 2015

Farmakovijilans Kılavuzu – 30 Haziran 2005

İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu

Klinik Araştırmalarda Güvenlilik Bildirimlerine İlişkin Kılavuz-13 Kasım 2015

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu-13 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz-6 Ağustos 2014

İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu ve Ekleri-5 Mayıs 2016

İyi Eczacılık ;Uygulamaları Kılavuzu - 2015

Klinik Araştırmalarda Geliştirme Güvenlilik Güncelleme Raporuna İlişkin Kılavuz - 3 Kasım 2015

Klinik Araştırmalarda Eğitim Programlama Ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu - 13 Kasım 2015

Numune Transfer Yazılımı Kılavuzu - 11 Ekim 2016

Doku ve hücrelerin Kullanıldığı Klinik Araştırma ve Klinik Denemeler Rehberi - 7 Mayıs 2018