Başvuru Süreci
24 Eylül 2018

Bağcılar EAH Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak her 14 günde bir toplanmaktadır. Toplantı, sitemizde belirtilen tarihlerde, o haftanın cuma günü saat 09.30'da yapılmaktadır. Başvuruların ayrıntılı incelenebilmesi ve gereğinde ilgili uzmanlıklardan görüş alınabilmesi için başvuruların son kabulü o haftanın pazartesi saat 17.00'da sona ermektedir.

O haftanın salı sabahı Kurul raportörü (veya raportörleri) dosyalar ile ilgili ön raporlarını hazırlar, uzmanlık alanlarına danışılması gereken dosyaları belirler ve sekreteryaya raportör yorumlarını teslim eder. İlgili uzmanlık alanlarından görüş istenecekse, aynı gün, Etik Kurul Sekreteryası tarafından öncelikle Bağcılar EAH, uygun değilse Bakırköy Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerden veya diğer EAH/üniversite hastanelerinden görüş istenmek üzere danışman davet edilir. Davetli danışman görüşleri en geç perşembe öğle saat 12.00'ye kadar tamamlanarak özet raporlar Etik Kurul üyelerine Etik Kurul Sekretaryası tarafından e-posta ile gönderilir. Cuma sabahı sat 09.30'da gerçekleştirilen toplantı sonrası, etik kurul kararları Kurul Sekretaryasından sonraki pazartesi sabah 09.30'dan itibaren alınabilir.

Şu hususlara dikkat edilmelidir:

1. Başvuru belgeleri eksiksiz olmadığı sürece işleme konmayacaktır. Başvuru sürecinin başlatılabilmesi için belgelerin etik kurul sekretaryasına imzalı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Etik kurul sekretaryası haricinde belge teslimi mümkün değildir.

2. Belirlenen tarihen sonra başvuru belgeleri verilidiği takdirde, başvurunun o hafta yapılacak toplantı gündemine alınmayacağı akılda tutulmalıdır.

3. Belgelerin teslimi sonrasında raportörler veya etik kurul üyelerinin herhangi biri ile temasa geçilmemesi rica olunur. Raportör üyeler sürekli olarak değiştirilebilmektedir. Bireysel olarak raportör veya etik kurul üyelerine herhangi bir istek ve/veya ricada bulunulmaması gerekmektedir. Raportör raporunun ilgili dosya hakkında son karar olmadığı akılda tutulmalıdır.

4. İmzalı etik kurul kararı en geç 15 gün içerisinde etik kurul sekretaryasından temin edilebilir.

5. Etik Kurul sekretaryasına teslim edilen veya sekretaryadan teslim alınan her belge imza karşılığı ile olmaktadır. Bunun haricinde yapılan işlemler, teslimatlar veya tebliğler hükümsüzdür, herhangi bir işleme konmayacaktır.