Merkezin Özellikleri
10 Mart 2023

Merkezin Özellikleri

 

·         Deney hayvanı üretim odaları (rat, tavşan, mice)

·         Postoperatif bakım & reanimasyon odası

·         Muayene-hayvan hazırlama odası

·         Yem odası

·         Yedek malzeme odası

·         Yıkama odası (kirli giriş-temiz çıkış)

·         Sorumlu yönetici odası

·         Personel odası

·         Karantina odası

·         Sterilizasyon odası

·         Ameliyathaneler(1-2)

·         Basit girişim odaları(1-2)

·         Araştırma odası

·         Laboratuvar

·         Davranış odası

·         Tıbbi malzeme odası

·         Tuvalet-banyo-soyunma odası

·         Yedek malzeme deposundan oluşmaktadır.

    

 

     Merkezimizde müdür, sorumlu yönetici,  veteriner sağlık teknikeri, sekreter, hayvan bakıcısı, temizlik personeli görev almaktadır. 

Sıçan üretimi için 120 adet bireysel havalandırmalı kafes (min. 500 sıçan kapasitesi), konvansiyonel üretim kafesleri (500 sıçan kapasitesi)  ve fare üretimi için 160 adet bireysel havalandırmalı kafes (600 fare kapasitesi) bulunmaktadır. Tavşan üretim odası 80 tavşan kapasiteli olup, ayrıca 1 (bir) adet doğum odası bulunmaktadır.