Misyon / Vizyon
02 Ocak 2023

MİSYONUMUZ;    Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, eşit, hakkaniyetli, etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunumunda sürekli iyileştirme kültürünü benimsemiş, nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik tıp ve uzmanlık eğitiminde güncel teknolojiyi ve bilgiyi en üst seviyede kullanabilen lider konumda bir eğitim ve araştırma hastanesi olmak.


VİZYONUMUZ
;     Sağlıkta Akreditasyon Standartları ışığında sunduğu kaliteli hizmeti ve nitelikli eğitimi sürekli geliştirme prensibine sahip, kurumsal marka kimliği ile bölgesel ve küresel alanlarda ülkemizin sağlıkta yükselen değeri olmak