Mevzuat-Diğer
24 Ocak 2024

GENELGELER

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfına Dair Yönerge Kapsamında Merkez Paydan AR-GE Çalışmalarını Desteklemek Amacıyla Tahsis edilecek Ödenek Taleplerine İlişkin 14.03.2013 tarih ve 15722819/840/860 (Genelge 2013/6)

YÖNERGELER

Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi İle Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (2013)

TÜZÜKLER

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (Karar Sayısı:4/12578-Kabul Tarihi:13.1.1960-Yayın Tarihi:19.2.1960)