Sunulan Hizmetler
10 Mart 2023

·         Etik kurul hizmetleri

·         Etik kurul onaylı projelerin yürütülmesi için gerekli imkanların sağlanması

·         Deney hayvanı yetiştirme ve bakım hizmetleri

·         Deney hayvanı temin edilmesi

·         Deney hayvanları ile araştırma yapacak ve yapmakta olan bilim insanlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi

·         Doku ve organ çalışmalarının deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilmesi

·         Genel hücre kültürü çalışmaları, mikroorganizmaların üretilmesi, kuru sterilizasyon, kurutma, yüksek sıcaklık gerektiren kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi

·         Deney hayvanlarında beslenme ve metabolizma çalışmaları

·         Deneysel cerrahi ve beceri geliştirme çalışmaları

·         İnhalasyon anestezisi uygulamaları

·         Ağrı ölçümlerine ait çalışmalar yapılması

·         Yer ve yön belirlemeli deneysel cerrahi ve beceri geliştirme çalışmaları

·         Mikro cerrahi deneyleri ve becerileri gerçekleştirme çalışmaları

·         Lazer sistemi ile akım ve kanlanma ölçülen çalışmalar

·         Deneysel cerrahi ve beceri geliştirme işlemlerinde elde edilecek görüntülerin işlenmesi ve aktarımı

·         Deneklerin üzerinde yapılan çalışmalarda denek takibi ile veri toplanması

·         Denekler üzerinde yapılan çalışmalarda ölçümsel veriler elde edilmesi

·         Diğer araştırma merkezleri ile koordine çalışma

·         Bilimsel danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.