İzlenmesi Gereken Adımlar
10 Mart 2023

BADABEM’de deneysel çalışma yapmak için izlenmesi gereken adımlar:

      Araştırmacıların, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu “başvuru formu”nu doldurup başvuru dosyasını (başvuru formu, 80 saatlik deney hayvanı kullanım sertifikası fotokopileri, sıralanıp numaralandırılmış ve ilgili bölümler işaretlenmiş literatürler) eksiksiz ve ıslak imzalı olarak sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

      Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu her ayın son pazartesi günü toplanır. Özel durumlarda ek değerlendirme tarihleri belirleyebilir.

      Ayın 14. günü çalışma saati bitimine kadar sekreterliğe iletilen başvurular o ay içerisinde görüşülür, daha sonra yapılan başvurular ise bir sonraki aya devredilir. Toplantı günü görüşülecek dosyanın sahipleri sunum için toplantıya davet edilebilir.

      Başvuru onaylandığı takdirde, araştırma desteği istenecek ise kurum içi çalışmalarda EPK onayı alınarak sekreteryaya teslim edilmelidir.

      BADABEM’de çalışma programına alınmak için başlangıç talebi dilekçesi HADYEK sekreterliğine teslim edilmelidir. Hayvan planlaması ve üretim dilekçe tesliminden sonra başlamaktadır. Çalışma takviminin esnek olmadığı durumlar veya özel koşullar (malzeme temini beklenmesi vs.) tercihi bu aşamada sekreteryaya bildirilmelidir.

      Planlamaya alındığında ve randevu verildiğinde ‘’Deneysel Araştırma Sözleşme Formu’’ araştırma ekibi tarafından doldurulup sekreteryaya teslim edilmelidir (sorumlu veteriner hekim ile irtibata geçilerek tarih uygunluğu görüşülmeli)

      Form onaylandıktan sonra randevu tarih ve saatine uyulmalıdır.

      Proje başlangıç tarihinden önceki Cuma günü sekreterya ile görüşülüp hayvanların  teslimi ile ilgili evrak işlemleri tamamlanmalıdır.

      Hayvan Teslimi (kullanılacak malzemenin eksiksiz olması halinde) Randevu tarihine uymayan ve hayvanları bildirdiği tarihte teslim almayan araştırmacılar tekrar üretim sırasına alınmaktadır.

      Deney hayvanı kullanım sertifikası (80 saatlik) bulunmayan araştırmacılar, canlı hayvan üzerinde işlem yapamamaktadır. Bu sebeple işlem odalarına sertifikasız araştırmacılar giremez.

      BADABEM’de randevu gün ve saatlerine uygun bir şekilde çalışmanın tamamlanması ve proje bitiş yazısının sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

      Yayın bildirisi sekreteryaya gönderilmelidir.