Hakkımızda
10 Mart 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

(HADYEK)

Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme Merkezi

(BADABEM)

 

 

          Deneysel araştırma ve Beceri  Geliştirme Merkezi (BADABEM), Hastanemiz tarafından yürütülen Devlet Planlama Teşkilatı proje desteğiyle 2012 yılında kurulmuştur.

          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Deney Hayvanı Üretici/ kullanıcı/ Tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma izni hastanemiz Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme Merkez’ine verilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye’ deki iki merkezden biridir.

        Hastanemiz hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 08.09.2010 tarihinde ilk toplantısını yapmış olup ayda bir düzenli toplantılarla projeler değerlendirilmektedir.

     Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu ile 635 araştırmacı sertifika almaya hak kazanmıştır.

     Merkezimizde müdür, sorumlu yönetici, veteriner sağlık teknikeri, sekreter, hayvan bakıcısı ve temizlik personeli görev almaktadır. Deneysel Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 1500 rat, 1000 fare, 80 tavşan üretim kapasitesi, 2 tam donanımlı ameliyathane ve deneysel çalışmalarda kullanılan kapsamlı cihazları ile bilim insanlarına ev sahipliği yapmaktadır.