Cihazlarımız
10 Mart 2023

               Merkezimizde Deneysel Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Bulunan Cihazlar

·         Lazer doppler flowmeter ölçüm cihazı

·         Homojenizatör

·         İzofluran anestezi cihazı (sıçan-fare)

·         Sevofluran anestezi cihazı (tavşan)

·         Soğutmalı çok amaçlı masaüstü santrifüj

·         Soğuk ışık kaynağı

·         Veri kayıt ve analiz sistemi (gerçek zamanlı veri toplama)

·         Derin dondurucu -20

·         Rodent ventilatör (kobay, sıçan, fare)

·         Karbondioksitli bakteriyolojik etüv

·         Yarı otomatik otoklav

·         Otomatik pipet seti

·         Florasan araştırma mikroskobu- Masaüstü cerrahi mikroskobu

·         Trinoküler deney lab. araştırma mikroskobu

·         Deney hayvanı kimliklendirme seti

·         Telemetrik veri kayıt ve analiz sistemi

·         Deney hayvanı izolatörü

·         Otomatik su üretim sistemi

·         Organ banyo sistemi (kayıt ve izole doku deney verilerinin analizi.)

·         Otomatik davranış sistemi

·         Morris su tankı

·         Isıtıcılı hayvan battaniyesi

·         Sterotaksi cihazı

·         Transponder

·         Kuru sterilizatör

·         Cerrahi aletler

·         Bireysel havalandırmalı kafes sistemi

·         PCR Cihazı

·         Binoküler ışık mikroskobu

·         EKG cihazı

·         Wood lambası