Organ Bağışı Birimimiz Hakkında !
10 Aralık 2018

Organ Bağışı Nedir, Nasıl ve Nereye Organ Bağışı Yapabilirsiniz?

Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Bağış yapılabilecek yerler; tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları ve sağlık müdürlükleridir. Yapılan organ bağışları o hastanenin yetkili kişisi tarafından internet üzerinden Sağlık Bakanlığının Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemine girilir. Bakanlık yetkilileri dışında kimsenin bu bilgileri görmeye yetkisi yoktur. Kartınızın üzerinde bulunan bilgiler de organ alımı için hiçbir zaman yeterli değildirOrgan bağışı ve nakli hizmetleri 1979 yılında yürürlüğe giren 2238 sayılı Organ ve Doku alınması, aşılanması, saklanması ve nakli hakkındaki kanun sınırları içinde yürütülür.

Organ Bağışında Bulunan Herkesin Organları Kullanılabilir mi?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin; kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak uzman hekimlerce yapılan test ve değerlendirmelerle beyin ölümü tanısı konmuş kişilerin aile onayı alınarak organları nakledilebilir.

Organ Nakli Nedir? Kimlerden Yapılabilir?

Görev yapamayacak kadar hasta bir organın,  yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemine Organ Nakli denir. Nakil ameliyatlarında kullanılan organların bir kısmı canlıdan (genellikle 4.dereceye kadar akrabalardan) veya trafik  kazası, kurşunlanma, beyin   kanaması   vb. nedenlerle yoğun bakımdatedavisi devam ederken, beyin ölümüdenilen geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların organlarının  bağışlandığı takdirde, kadavra donörden alınır.

Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Kavramları Nelerdir?

 Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının irreversibl (geri dönüşümsüz) olarak kaybolmasıdır. Beyin ölümü gerçekleşmeden kadavradan organ nakli yapılamaz.Bu durum koma veya bitkisel hayattan farklıdır.Beyin ölümünde,beyin fonksiyonları tamamen ve başa dönmeyecek şekilde, yani tamiri imkansız bir biçimde kaybolmuştur. Solunum ve kalp atımları yapay olarak makinalara bağlı ve tıbbi tedavi ile sürdürülebilir, fakat beyin fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez.                                    Koma ve bitkisel hayatta olan hastalardan bazıları uzun yıllar sonra bile bazen hayata dönebilmesine rağmen , beyin ölümü gelişmiş hastalar için bu söz konusu değildir.O nedenle kişi ancak beyin ölümü gerçekleştiği zaman tıbben ölü kabul edilebilir.Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra yakınları organları bağışlarsa bu kişiler kadavra donör olarak adlandırılır. Bu donörlerde en kısa süre içerisinde (organlar fonksiyonlarını kaybetmeden önce) organların alınarak bekleyen hastalara nakledilmesi gereklidir.

 Bitkisel hayattaki hastaların ise solunumları devam eder. Beyin sapı sağlamdır. Beyin fonksiyonları azalmış yada tamamen kaybolmuş olabilir. Ama tam anlamıyla ölüm oluşmamıştır. Bu hastalar aylarca yada yıllarca hareketsiz yaşamaya devam etmekte ve bazen de düşük bir olasılıkla iyileşerek normale dönebilmektedir. Bitkisel hayattaki insanların  organları asla organ naklinde kullanılmaz.

 

Hangi Doku ve Organlarımı Bağışlayabilirim ?

Böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, kemik ve kemik iliği, kıkırdak,kas dokusu, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, tendon, yüz ve saçlı deri, ekstremite ( kol, bacak) üst solunum yolları, üst sindirim yolları ve uterus bağışında bulunabilirsiniz.

Bağışlanan Organlar Adaletli Bir Şekilde İhtiyacı Olanlara Nakledilir mi?

Ölen kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma komisyonlarının belirlediği kurallar ve prensipler çerçevesinde organ nakli merkezlerine ve hastalara tahsis edilmektedir.Organ alacak hasta öncelikle kan grubu ve doku uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Irk, din, dil, cinsiyet ve statü farkı gözetmeksizin kurallar katı bir şekilde uygulanarak organlar en uygun hastalara adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde nakledilmektedir.

Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası Var mı?

Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur. Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Bu kararda;

Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının mesleki ehliyet edilmesi,

Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin doktor kararının olması,

Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,

Organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması,

Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,

Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerektiği belirtilmektedir.

Kuran-ı Kerim'de de "kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı" beyan olunmaktadır (Maide suresi, ayet 32).

Organ Bağışı Neden Önemlidir?

Dünyanın her yerinde birçok insan çeşitli hastalıklara yakalanabilmekte ve organları zarar görebilmektedir. Bu yüzden birçok insan organ bağışı beklemektedir. Hatta çoğu insan da organ bağışı beklerken hayatını kaybedebilmektedir. Bu yüzden organ bağışı hayat vermek anlamına gelir. İnsan öldükten sonra organlarını kullanamayacağı için bağışlaması hayatta kalan kişiler için oldukça önemli olmaktadır. Organ bağışında bulunmak her insanın bir görevi olmaktadır. Fakat organ bağışı yapacaksak herhangi bir karşılık bekleyerek yapmak doğru bir davranış olmamaktadır. Organ bağışı herhangi bir karşılık beklemeden ve çıkar gözetmeksizin yapılması gereken bir durumdur.

Birçok insan hasta yatağında organ bağışı olacak diye umut ile beklemektedir. Bu insanlara umut vermek organ bağışı yapacak olan insanların elindedir. Organ bağışının artması, daha fazla insanın hayat bulması anlamına gelmektedir.Organ bağışı bazen görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar.

ORGAN BAĞIŞI BİR İNSANLIK GÖREVİDİR. GELİN ORGAN BAĞIŞLAYALIM BİR HAYAT BİTERKEN BİR HAYAT BAŞLATALIM.

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                  ORGAN BAĞIŞ HEMŞİRESİ

                                                                                                                                        CANSU ECEM ŞAM

                                                                                                                                   POLİKLİNİKLER ZEMİN KAT