ACİL TEST SONUÇLARININ VERİLME SÜRELERİ
26 Şubat 2018

*NOT: Bu Süreler cihaz aktif olarak çalışırsa geçerlidir.Cihazlarda ve sistemde problem olduğu zaman birimlere haber verilir.


TESTLER


SONUÇ SÜRESİ

GEBELİK TARAMA TESTLERİ

ERTESİ GÜN 16:00

KOAGÜLASYON TESTLERİ (FAKTÖR2-13,PROTEİN)

4 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

ELEKTROFOZERLER (PROTEİN,HEMOGLOBİN,IMMUMFİKSASYON)

4 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

HORMONLAR
(17-OHPROGESTERON,ESTRİOL,ACTH,ALDOSTERON,ADH,SOMATOMEDİN-C,SERBEST KORTİZOL)

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

İLAÇ DÜZEYLERİ (DİGOKSİN,FENİTOİN,FENOBARBİTAL,LİTYUM,VALPROİK ASİT)

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

VİTAMİNLER (A,E,C,25-OH D3, 1.25 DİOH D3)

7 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

ELİZA (p-c ANCA,ACA lgG,M,ENA PROFİLİ,ÇÖLYAK PANELİ)

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

SPESİFİK lgE'ler, DELTA ANTİKOR

7 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

HAPTOGLOBİN,TRANSFERRİN,SERULOPLAZMİN,HOMOSİSTEİN,MDA,ALFA1-ANATİTRİPSİN

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

HSV TİP 1-2 lgG, M

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

PCR TESTLERİ (HCV RNA,HBV DNA,CMV.HSV), EBV PANELİ

7 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

GENETİK TESTLER(FAKTÖR V,MTHFR,FMF)

15 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

ADA (SERUM,MAYİ),ACE,KİST HİDALİK

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

ANA,ANTİ-ds DNA,AMA,ASMA.LKMA,APA

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

lgD,NMP-22,CA-72-4,Beta-2 Mikroglobulin

3 İŞ GÜNÜ SONRA 14:00

GLUKOZ,ÜRE,KREATİNİN,AST-SGOT,ALT-SGPT,31MİLAZ,LİPAZ,LDH,TOTAL BİLİRUBİN,CK,CKMB DİREKT BİLİRUBİN,MYOGLOBİN,TROPONİN T, NT-PRO BNP, Na,K,CI,Ca,Mg,BETA HCG

45 Dakika

PT,APTT,FİBRİNOJEN,D-DİMER,HEMOGRAM,SEDİMENTASYON,DIŞKIDA PARAZİT İNC.

30 Dakika

TAM İDRAR TAHLİLİ,İDRARDA GEBELİK,GAİTA GİZLİ KAN

30 Dakika

KAN GAZI

15 Dakika