T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)


Hastanemizde bağlı Bağcılar Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde verilen hizmetler;
Poliklinik hizmetleri: Hastaların ayaktan takip ve tedavisi (ilaç yazılması, ilaç raporu çıkarılması)
• Bireysel danışmanlık hizmeti
• Grup terapisi
• Hasta ve aile psikoeğitimi: hastalara ve hasta yakınlarına; hastalık, tedavi, ilaçların olası yan etkileri, öncü hastalık belirtileri, risk faktörleri, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi pek çok konu hakkında eğitim verilir.
• Sosyal beceri eğitimi: Hastalıklarının etkisi nedeniyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastalara insan ilişkilerini yeniden düzenleyebilme becerilerinin kazandırılmasına ve sosyal işlevselliklerinin iyileştirilmesine yönelik eğitim verilir. Psikososyal tedavinin
ana dayanağı olan sosyal beceri eğitimi, sosyal işlevselliğin iyileştirilmesinde yararlı olan sosyal yetkinlikleri öğrenmede yardımcı olur.
• İş-uğraş terapisi: Hastanın bireysel ihtiyaçları, ilgi ve yeteneklerine göre belirlenen alanlarda (el sanatları, resim, müzik, spor) iş yapabilme becerilerinin kazanılmasına yönelik destek verilir.
• Toplu sinema günleri, müzik etkinlikleri, oyun/eğlence, gezi ve spor faaliyetleri düzenlenir.
• Ev ziyaretleri: Hasta yaşadığı ortamda ziyaret edilir.


BAĞCILAR TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
Barbaros Mahallesi 290 Sokak No 43/B
Bağcılar - İSTANBUL
Tel: +90 (212) 657 57 80
bagcilareah@saglik.gov.tr - bagcilartrsm@gmail.com