T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON


UZM.DRHALİME KİBARFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONSORUMLU HEKİM
UZM.DRERTAN YÜCEFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONUZMAN HEKİM
UZM.DRAYLA ÖZLEM İNCEFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONUZMAN HEKİM
UZM.DRAYŞE BIÇAKÇIOĞLUFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONUZMAN HEKİM
UZM.DRİMRAN BAKAÇFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONUZMAN HEKİM
UZM.DRAYŞE KARATAŞFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONUZMAN HEKİM